Aktualności

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2017 rok z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa

2017.11.21

Zapraszamy na szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2017 rok z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa", które odbędzie się w Suwałkach 10 stycznia 2017 r. Szkolenie poprowadzi Pani Danuta Kubylis

więcej »

Szkolenie AKCJA BILANS 2017

2017.10.24

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych wynikających z możliwością pozyskania przez uczestników dofinansowania zmuszeni byliśmy do zmiany terminów oraz wykładowcy szkolenia BILANS 2017-aspekty podatkowe i rachunkowe.Zmiana dotyczy Modułu I, który odbędzie się w Suwałkach 12 grudnia 2017 r. oraz w Ełku 13 grudnia 2017 r. Program szkolenia nie uległ zmianie.

więcej »

Spotkanie dyskusyjne - O/T Suwałki

2017.10.30

W imieniu Zarządu Oddziału Terenowego w Suwałkach SKwP informujemy, iż w miesiącach październiku i listopadzie 2017 r. nie odbędą się spotkania dyskusyjne dla członków SKwP. Najbliższe spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2017 r. o godzinie 15.30 i będzie miało charakter odczytu na temat „Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2017”. Spotkanie poprowadzi Pani Irena Kisielewska –Prezes Oddziału Terenowego w Suwałkach SKwP. Serdecznie zapraszamy

Możliwośc dofinansowania naszych kursów i szkoleń - subregion ełcki

2017.09.04

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania usług rozwojowych (szkolenia, usługi doradcze) dla przedsiębiorców w ramach Warmińsko – Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych. Firma Techpal Sp. z o. o. jest OPERATOREM tych środków w całym województwie warmińsko – mazurskim , m.in. w subregionie ełckim (powiaty ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski, węgorzewski).

więcej »

Możliwość dofinansowania do naszych szkoleń i kursów dla przedsiębiorców i ich pracowników z województwa warmińsko-mazurskiego

2017.04.05

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dysponuje środkami unijnymi na dofinansowanie usług związanych z podnoszeniem kompetencji tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i innych bez ograniczeń dla branży, tematyki, wartości pojedynczej usługi i miejsca jej realizacji.

więcej »

Polityka raportowania niefinansowego

2017.10.09

Zapraszamy na relację z konferencji „Polityka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić wymogi ustawy o rachunkowości”, która odbyła się 3 października 2017 r., w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, pod patronatem Ministerstwa Finansów. Organizatorem było Ministerstwo Rozwoju przy współpracy: Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, CSRinfo, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacji Standardów Raportowania, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Instytutu Audytorów Wewnętrznych, PWC oraz ACCA .

więcej »

Dzień Księgowego 2017

2017.06.13

Zapraszamy na relacje z Dnia Księgowego

więcej »

Depesza PAP "Międzynarodowe uznanie dla księgowych"

2017.06.19

Zapraszamy do zapoznania się z depeszą PAP "Międzynarodowe uznanie dla księgowych"

więcej »

Międzynarodowe porozumienie księgowych

2017.06.19

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z podpisania międzynarodowego porozumienia księgowych

więcej »

Ważne dla przyszłych i aktualnych przedsiębiorców

2017.03.16

Nowe narzędzie powstającego serwisu administracji rządowej to www.biznes.gov.pl. Portal jest skierowany do osób zamierzających i już prowadzących działalność gospodarczą. Jego zadanie to pomoc w realizowaniu spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem drogą elektroniczną działalności gospodarczej w sposób łatwy i intuicyjny. Służy także uproszczeniu formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

więcej »


NOWOŚĆ !!

Księga Przychodów i Rozchodów

Data rozpoczęcia:  I kwartał 2018 rok

 

Zajęcia będą odbywać się w trybie popołudniowym. Czas trwania jednego spotkania to 4 godziny lekcyjnych.

Odpłatność wynosi 1 250 zł. Czas trwania kursu to 72h.

 


Podstawy rachunkowości - I stopień

Data rozpoczęcia:  I kwartał 2018 rok

 

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym. Czas trwania jednego spotkania to 8 godziny lekcyjnych.

Odpłatność wynosi 1 350 zł. Czas trwania kursu to 86 h.

 

 

Data rozpoczęcia: II kwartał 2018 rok

Specjalista ds. rachunkowości budżetowej

 

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym lub w tygodniu. Czas trwania jednego spotkania to 8 godziny lekcyjnych.

Odpłatność wynosi 1 250 zł. Czas trwania kursu to 65 h.

 


Data rozpoczęcia: I kwartał 2018 rok

Specjalista ds. rachunkowości - II stopień

 

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym – po 8 godzin dziennie w sobotę i w niedzielę.

Istnieje również możliwość zapisania się na zajęcia prowadzone w trybie popołudniowym, w dni robocze.

Odpłatność wynosi 2 250zł. Czas trwania kursu to 170 godzin.

 


Główny Księgowy - III stopień

Data rozpoczęcia: grudzień 2017 rok - OSTATNIE MIEJSCA!

 

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym – po 8 godzin dziennie w sobotę i w niedzielę.

Odpłatność wynosi 2 590 zł. Czas trwania kursu to 200 godzin.


 

Data rozpoczęcia:  I kwartał 2018 rok

Kadry, Płace, ZUS

 

Zajęcia będą odbywać się w trybie popołudniowym. Czas trwania jednego spotkania to 4 godziny lekcyjnych.

Odpłatność wynosi 1 250 zł. Czas trwania kursu to 66 h (w tym egzamin).

 


 

 

Osoby, które ukończą nasze kursy otrzymają zaświadczenia o ich ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz certyfikaty zawodowe zastrzeżone wyłącznie dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, potwierdzające posiadanie kwalifikacje.

 

W celu zgłoszenia się na nasze szkolenia, prosimy o pobranie formularza i wysłanie go na adres szkolenia@suwalki.skwp.pl lub faksem po numer (87) 565 33 44(87) 565 33 44

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Polecamy